Overslaan naar content

privacy policyWIJ GEBRUIKEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:

 • Meer leren over het gedrag van de bezoekers van onze werken-bij site om ons wervingsproces en deze website te verbeteren

 • Het verbeteren en monitoren van de prestaties van deze website

 • Het genereren van geanonimiseerde gegevens die we delen met onze partners

Alle verwerking van persoonlijke gegevens van bezoekers aan de werken-bij site is gebaseerd op ons legitieme belang om de werving te vergemakkelijken.

WIJ VERWERKEN DE VOLGENDE PERSOONLIJKE GEGEVEN VAN BEZOEKERS AAN ONZE WERKEN-BIJ SITE:

 • Apparaat en browser

 • IP-adres

 • Verzoeken en antwoorden die van en naar uw apparaat zijn verzonden

 • Herkomstwebsite (we gebruiken een cookie om dit bij te houden)

 • Gedrag op onze website

Uw persoonlijke gegevens worden ook verwerkt door Indeed op pagina's waar we een knop tonen om 'Met Indeed solliciteren', zelfs als u die functionaliteit niet gebruikt. Indeed maakt mogelijk gebruik van cookies. Het privacybeleid van Indeed is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens door Indeed: https://www.indeed.com/legalPERSOONLIJKE GEGEVENS VAN SOLLICANTEN: Als u solliciteert op een functie, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om het gehele sollicitatieproces te vergemakkelijken op basis van onze legitieme belangen voor de werving. Na afloop van het proces zullen wij uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk verwijderen, tenzij we u hebben geïnformeerd dat we deze voor andere doeleinden nodig hebben. De volgende persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt voor de sollicitatieprocedure:

 • Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt via ons sollicitatieformulier, waaronder, maar niet beperkt tot: volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, foto, motivatiebrief, cv, LinkedIn-profiel, Indeed-profiel en voor welke functie u heeft gesolliciteerd

 • Status, aantekeningen en planning met betrekking tot uw sollicitatie

 • E-mailcommunicatie

Volgens de Europese gegevensbeschermingswetgeving zijn wij verplicht u te informeren dat het niet verstrekken van persoonlijke gegevens in uw sollicitatie u een nadeel kan opleveren ten opzichte van andere kandidaten die solliciteren voor dezelfde functie.

Uw persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt door LinkedIn en Indeed om de functionaliteiten 'Met LinkedIn solliciteren' en 'Met Indeed solliciteren' mogelijk te maken. LinkedIn en Indeed gebruiken mogelijk cookies. U kunt hun privacybeleid vinden op de volgende websites: https://www.indeed.com/legal https://www.linkedin.com/legal/privacy-policyBEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS: Na uw sollicitatie op onze website willen wij u hierbij informeren dat wij uw persoonlijke gegevens maximaal 1 (één) jaar na de dag van uw sollicitatie zullen bewaren. Door bij ons te solliciteren, gaat u akkoord met deze bewaartermijn. Wij willen u ook informeren dat uw persoonlijke gegevens worden bewaard op een server binnen de Europese Unie.VERZOEKEN OF VRAGEN: Voel u vrij om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens. U kunt ons ook benaderen met verzoeken om uw rechten uit te oefenen onder de Europese gegevensbeschermingswetten. Dergelijke rechten omvatten het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar.

Als u verzoeken of vragen heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming:GEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE: Sungevity Netherlands B.V. zal verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens volgens de geldende wet- en regelgeving.

Ons adres is: Sungevity Netherlands B.V. Gedempt Hamerkanaal 189 1021 KP, AmsterdamKLACHTEN: Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen via de bovengenoemde e-mailadressen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl